Điện thoại: 028 37314408 - Fax: 028 37314409
Email: kimphat.nguyen@gmail.com
  • Hotline

    0918 768 999


LOADING IMAGES
Măng xông cáp PMS 4-6

Lắp đặt đơn giản không cần dụng cụ đặc biệt

1 công nhân có thể thao tác toàn bộ

Phạm vi ứng dụng:

Chôn trực tiếp

Trong bể cáp

Treo trên cột, trên cáp treo

Cấu hình ứng dụng:

·  Nối thẳng

·  Rẽ nhánh

Kết cấu cáp vào ra:

1 cáp vào / 1 cáp ra

2 cáp vào / 2 cáp ra

1 cáp vào / 2 cáp ra

1 cáp vào / 3 cáp ra

sản phẩm khác