Điện thoại: 028 37314408 - Fax: 028 37314409
Email: kimphat.nguyen@gmail.com
  • Hotline

    0918 768 999


LOADING IMAGES
Phiến đấu dây 3M 10 đôi

Phiến đấu dây 3M (STG2 U2 10 - 3M Quante Pouyet Connection 10x2.)
Phiến đấu dây 3M, phiến đấu dây loại 10 đôi. Phiến 3M sử dụng phương thức đấu nối gài dây không cần tuốt vỏ, có độ tin cậy cao, mật độ đấu nối cao, thời gian đấu nối nhanh và hiệu quả kinh tế.
Phiến đấu dây thuê bao phù hợp với các dây thuê bao thông dụng có ruột từ 0,4mm đến 0,8mm

sản phẩm khác