Điện thoại: 028 37314408 - Fax: 028 37314409
Email: kimphat.nguyen@gmail.com
  • Hotline

    0918 768 999


LOADING IMAGES
Đầu nối 2 sợi quang Chuẩn SC/UPC

Đầu nối 2 sợi quang Chuẩn SC/UPC

Đầu nối 2 sợi quang Chuẩn SC/UPC có chức năng dùng để nối hai sợi quang ngoài trời.

sản phẩm khác