Điện thoại: 028 37314408 - Fax: 028 37314409
Email: kimphat.nguyen@gmail.com
  • Hotline

    0932 748 568


LOADING IMAGES
Măng xông cáp quang MX-24

Măng xông cáp quang  MX-24

- Măng xông quang treo dung lượng 24FO. 

- Bao gồm đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang.

 

sản phẩm khác