Điện thoại: 028 37314408 - Fax: 028 37314409
Email: kimphat.nguyen@gmail.com
  • Hotline

    0918 768 999


LOADING IMAGES
Măng xông cáp quang MX-72

Măng xông cáp quang MX-72

- Măng xông quang treo dung lượng 72FO. 

- Bao gồm đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang.

sản phẩm khác